Novosti

02.07.2020
Brojno stanje stoke i živine, proizvodnja mlijeka, vune i jaja u Crnoj Gori 2019. godina

Ukupan broj goveda u 2019. godini iznosio je 81 432, što u odnosu na 2018. godinu predstavlja pad od 2,2%. Broj goveda starosti do jedne godine bilježi rast, goveda starosti 1-2 godine su na nivou prošle godine, dok kod goveda starijih od 2 godine bilježi se pad od 3,5% u odnosu na 2018. godinu.
 
U 2019. godini ukupan broj ovaca iznosio je 182 127 i manji je za 2,6%, u odnosu na 2018. godinu, dok ukupan broj koza je iznosio 28 754 i manji je za 1%.

Broj svinja i živine, u 2019. godini takođe bilježi pad, što u odnosu na 2018. godinu predstavlja pad od 2,4% kod svinja, a kod živine 4,6%. 

Saopštenje


.