Novosti

15.07.2020
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama Maj 2020. godine

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u maju 2020. godine u odnosu na maj 2019. godine, bilježi rast od 3,2%. U poređenju sa prethodnim mjesecom otkupljena količina kravljeg mlijeka je veća za 9,5%.

Sadržaj mliječne masti u maju 2020. godine, u odnosu na maj 2019. godine bilježi rast od 1,8% dok sadržaj proteina rast od 2,1%. U poređenju sa prethodnim mjesecom sadržaj mliječne masti bilježi rast od 4,9%, dok sadržaj proteina rast od 0,7%.

U maju 2020. godine u odnosu na isti period 2019. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje fermentisanih mliječnih proizvoda (za 2,5%) i kajmaka (za 1,7%), dok smanjena je proizvodnja konzumnog mlijeka (za 11,1%), pavlake (za 19,6%) i sira (za 1,3%).

U maju 2020. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje proizvodnje pavlake (za 0,8%), fermentisanih mliječnih proizvoda (za 8,7%), kajmaka (za 12,3%) i proizvodnje sira (za 10,1%), dok je smanjena proizvodnja konzumnog mlijeka (za 2,2%).

U periodu od januara do maja 2020. godine ukupno otkupljena količina kravljeg mlijeka iznosi 11 785 197 kg i bilježi se rast od 6,7% u odnosu na isti period 2019. godine.

Saopštenje


.