Novosti

16.07.2020
Indeksi potrošačkih cijena Jun 2020. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u junu 2020. godine u odnosu na maj 2020. godine u prosjeku su više za 0,1%. Potrošačke cijene u junu 2020. godine u odnosu na jun 2019. godine, u prosjeku su niže za 0,2%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: goriva i maziva za motorna vozila; voća; mesa; mineralne vode, bezalkoholnih pića, sokova od voća i povrća. Potrošačke cijene u u periodu januar-jun 2020. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 0,1%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u junu 2020. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast cijena u grupama: Prevoz (2,1%); Hrana i bezalkoholna pića (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-1,5%); Hoteli i restorani (-0,3%); Komunikacije (-0,2%); Rekreacija i kultura (-0,1%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.