Novosti

22.07.2020.
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Jun 2020. godine

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za jun 2020. godine iznosila je 644,5 eura.
Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 279,4 eura, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge 365,1 eura.
Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u junu 2020. godine, u odnosu na maj 2020. godine, zabilježila je rast od 0,2%.
Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u junu 2020. godine, u odnosu na maj 2020. godine, zabilježili su rast od 0,3%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na maj 2020. godine, zabilježili rast od 0,1%.

Saopštenje


.