Novosti

28.07.2020
Investicije u osnovna sredstva 2019. godina

U ukupnim ostvarenim investicijama u 2019. godini najveće učešće imale su investicije u nova osnovna sredstva 95,4%, investicije u intelektualnu svojinu učestvovale su 3,4%, a investicije u polovna osnovna sredstva u ukupnim investicijama učestovale su 1,2%.

Učešće građevinskih radova u investicijama iznosilo je 67,7%, opreme 28,0%, a ostalo 4,3%.

Saopštenje


.