Novosti

17.08.2020
Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Jul 2020. godine

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u julu 2020. godine u odnosu na jun iste godine bile su u prosjeku niže za 0,2%.
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u julu 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile su u prosjeku niže za 0,6%.
Stopa rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u periodu januar-jul 2020. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosila je 0,3%.
Saopštenje


.