Novosti

01.09.2020
Indeksi potrošačkih cijena Jul 2020. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u julu 2020. godine u odnosu na jun 2020. godine u prosjeku su niže za 0,3%. Potrošačke cijene u julu 2020. godine u odnosu na jul 2019. godine, u prosjeku su niže za 0,5%. Najveći uticaj na negativnu mjesečnu stopu inflacije imali su pad cijena: odjeće; cipela i ostale obuće; povrća; mlijeka, sira i jaja; voća; opreme za prijem, snimanje i reprodukciju zvuka i slike.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u julu 2020. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je pad cijena u grupama: Odjeća i obuća (-3,6%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,5%); Rekreacija i kultura (-0,3%); Komunikacije (-0,2%); Hoteli i restorani (-0,2%), dok je rast cijena zabilježen u grupama: Prevoz (1,5%) i Alkoholna pića i duvan (0,1%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.