Novosti

03.09.2020
Indeks prometa u trgovini na malo Jul 2020. godine

Promet robe u trgovini na malo u julu 2020. godine, u odnosu na jul 2019. godine, manji je za 32,4% u tekućim i 31,9% u stalnim cijenama.

Promet robe u trgovini na malo u julu 2020. godine, u odnosu na jun 2020. godine, veći je za 0,3% u tekućim i 0,5% u stalnim cijenama.

Promet u trgovini na malo motornim gorivima u julu 2020. godine u odnosu na jul 2019. godine, manji je za 26,9% u tekućim cijenama i 14,0% u stalnim cijenama, dok je u odnosu na jun 2020. godine veći za 9,6% u tekućim i 5,8% u stalnim cijenama.

Promet u trgovini na malo prehranom u julu 2020. godine u odnosu na jul 2019. godine, manji je za 35,0% u tekućim i 36,1% u stalnim cijenama, dok je u odnosu na jun 2020. godine veći za 5,5% u tekućim i 5,9% u stalnim cijenama.

Promet u trgovini na malo farmaceutskim i kozmetičkim proizvodima je u julu 2020. godine manji za 2,5%, u odnosu na jul 2019. godine, dok je za 3,5% veći u odnosu na jun 2020. godine.

Promet u trgovini na malo neprehrambenim proizvodima je u julu 2020. godine manji za 34,3%, u odnosu na jul 2019. godine, dok je u odnosu na jun 2020. godine manji za 7,5%.

Saopštenje


.