Novosti

08.09.2020
Građevinske dozvole i prijave radova II kvartal 2020. godine

U II kvartalu 2020. godine u Crnoj Gori je izdato 93 građevinske dozvole i prijave radova. Od ukupnog broja izdatih građevinskih dozvola i prijava radova, na fizička lica se odnosi 47, dok se na pravne subjekte odnosi 46. Ukoliko se posmatra ukupan broj stanova i njihova površina, prema izdatim prijavama radova u II kvartalu 2020. godine predviđeno je građenje 876 stanova ukupne površine od 50 125 m².

Saopštenje


.