Novosti

23.09.2020
Bruto domaći proizvod Crne Gore za 2019. godinu

Stopa realnog rasta bruto domaćeg proizvoda u 2019. godini iznosila je 4,1%.

U ovom saopštenju objavljuju se rezultati obračuna bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) Crne Gore za 2019. godinu, po proizvodnoj i potrošnoj metodi, u tekućim i stalnim cijenama prema ESA 2010 metodologiji.

Bruto domaći proizvod Crne Gore u 2019. godini iznosio je 4 951 miliona eura, dok je u 2018. godini iznosio 4 663 miliona eura.

Bruto domaći proizvod po stanovniku u 2019. godini iznosio je 7 959 eura, dok je u 2018. godini iznosio 7 495 eura.

Saopštenje


.