Novosti

28.10.2020
Strukturno istraživanje o poslovanju preduzeća 2019. godina

U ovom saopštenju objavljuju se rezultati poslovanja preduzeća u Crnoj Gori u 2019. godini. Istraživanje je u skladu sa propisanom metodologijom koja počiva na Regulativi Evropske Komisije br.295/2008. Podaci su prikazani na nivou sektora Klasifikacije djelatnosti 2010 (KD 2010) kao i prema klasi (veličini) preduzeća.

Promet preduzeća u Crnoj Gori u 2019. godini iznosio je 9 427 miliona eura. Bruto vrijednost proizvodnje u 2019. godini iznosila je 5 555 miliona eura, međufazna potrošnja 3 349 miliona eura i bruto dodata vrijednost je iznosila 2 205 miliona eura.

Saopštenje


.