Novosti

29.10.2020
Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Crnoj Gori u 2020. godini Domaćinstva

IKT istraživanje koje se sprovodi u domaćinstvima, u skladu sa metodologijom Eurostat-a, obuhvata domaćinstva sa najmanje jednim članom koji ima između 16 i 74 godine starosti.

U Crnoj Gori 80,3% anketiranih domaćinstava je izjavilo da ima pristup Internetu kod kuće.

Procenat domaćinstava koja imaju pristup Internetu je porastao u odnosu na prošlu godinu za 6,0%.

Saopštenje


 

.