Novosti

29.10.2020
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Septembar 2020. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar-septembar 2020. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 1 818,5 miliona eura, što ukazuje na pad od 19,2% u odnosu na isti period prethodne godine.
Izvoz robe imao je vrijednost od 254,6 miliona eura, a uvoz 1 563,9 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 15,3%, a uvoz manji za 19,8%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 16,3% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 15,4%.
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Sirove materije, sem goriva (sektor 2), u iznosu od 58,4 miliona eura (koji čine: Mineralne rude i otpaci metala – 34,2, Pluta i drvo – 20,8 mil. eura i ostalo).
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 362,1 miliona eura (koji čine: Drumska vozila – 93,9 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji – 80,5 mil. eura i ostalo).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (65,3 mil. eura), Slovenija (24,8 mil. eura) i Mađarska (18,4 mil. eura).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (305,7 mil. eura), Kina (158,0 mil. eura) i Njemačka (147,0 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.