Novosti

03.11.2020
Bilans naftnih derivata 2019. godina

Ukupna finalna potrošnja naftnih derivata u Crnoj Gori u 2019. godini iznosila je 406,9 hilj. tona, od čega je u sektoru saobraćaja utrošeno 280,3 hilj. tona, u oblasti industrije 62,5 hilj. tona, u ostalim sektorima utrošeno je 14,7 hilj. tona, dok je ne-energetska potrošnja iznosila 49,3 hilj. tona.

U ukupnoj finalnoj potrošnji naftnih derivata u 2019. godini saobraćaj je učestvovao 68,9%, industrija 15,4%, ostali sektori 3,6%, dok je učešće ne-energetske potrošnje iznosilo 12,1%. Uvoz naftnih derivata u Crnoj Gori u 2019. godini iznosio je 417,8 hilj. tona.

Saopštenje


.