Novosti

03.11.2020
Bilans uglja 2019. godina

Proizvodnja uglja u Crnoj Gori u 2019. godini iznosila je 1 605,2 hilj. tona, od toga 43,5 hilj. tona mrkog uglja i 1 561,7 hilj. tona lignita.

Ukupno raspoloživa količina uglja za finalnu potrošnju u 2019. godini iznosila je 30,6 hilj. tona, od čega je 13,6 hilj. tona utrošeno u industriji, dok je 17,0 hilj, tona utrošeno u ostalim sektorima. Za proizvodnju električne energije utrošeno je 43,3 hilj. tona mrkog uglja i 1 420,0 hilj. tona lignita.

Saopštenje


.