Novosti

16.11.2020
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama Septembar 2020. godine

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u septembru 2020. godine u odnosu na septembar 2019. godine, bilježi pad od 5,5%. U poređenju sa prethodnim mjesecom otkupljena količina kravljeg mlijeka je manja za 2,2%.
Sadržaj mliječne masti u septembru 2020. godine, u odnosu na septembar 2019. godine bilježi rast od 7,6% dok sadržaj proteina bilježi rast od 3,8%. U poređenju sa prethodnim mjesecom sadržaj mliječne masti bilježi rast od 1,2%, dok sadržaj proteina rast od 2,2%.
U septembru 2020. godine u odnosu na isti period 2019. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje fermentisanih mliječnih proizvoda (za 5,9%), dok je smanjena proizvodnja konzumnog mlijeka (za 8,1%), pavlake (za 25,1%), kajmaka (za 14,7%) i sira (za 26%).
U septembru 2020. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje proizvodnje konzumnog mlijeka (za 24,8%) i kajmaka (za 4,3%), dok je smanjena proizvodnja pavlake (za 3,0%), fermentisanih mliječnih proizvoda (za 2,1%) i proizvodnja sira (za 0,8%).
U periodu od januara do septembra 2020. godine ukupno otkupljena količina kravljeg mlijeka iznosi 21 900 064 kg i bilježi se rast od 3,4% u odnosu na isti period 2019. godine.

Saopštenje


.