Novosti

30.11.2020
Prosječne zarade (plate) Oktobar 2020. godine

Prosječna zarada (bruto) u oktobru 2020. godine u Crnoj Gori iznosila je 784 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 525 eura. Prosječna (neto) zarada u oktobru 2020. godine u odnosu na septembar 2020. godine zabilježila je rast od 0,2%, dok je prosječna (neto) zarada u oktobru 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 1,9%. Ako se ima u vidu da su potroščke cijene u oktobru 2020. godine u odnosu na septembar 2020. godine zabilježile pad od 0,1% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 0,3%.

Saopštenje


.