Novosti

15.12.2020
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama Oktobar 2020. godine

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u oktobru 2020. godine u odnosu na oktobar 2019. godine, bilježi rast od 2,8%. U poređenju sa prethodnim mjesecom otkupljena količina kravljeg mlijeka je manja za 0,9%.
Sadržaj mliječne masti u oktobru 2020. godine, u odnosu na oktobar 2019. godine bilježi rast od 0,2% dok sadržaj proteina rast od 1,2%. U poređenju sa prethodnim mjesecom sadržaj mliječne masti bilježi rast od 1,1%, dok sadržaj proteina rast od 1,5%.
U oktobru 2020. godine u odnosu na isti period 2019. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje konzumnog mlijeka (za 8,3%) i fermentisanih mliječnih proizvoda (za 28,6%), dok je smanjena proizvodnja pavlake (za 20,1%), kajmaka (za 5,7%) i sira (za 6,3%).
U oktobru 2020. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje proizvodnje konzumnog mlijeka (za 9,6%) i kajmaka (za 4,1%), dok je smanjena proizvodnja pavlake (za 13,1%), fermentisanih mliječnih proizvoda (za 10%) i proizvodnja sira (za 6,2%).
U periodu od januara do oktobra 2020. godine ukupno otkupljena količina kravljeg mlijeka iznosi 24 354 944 kg i bilježi se rast od 3,3% u odnosu na isti period 2019. godine.

Saopštenje


.