Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila i maja 2022. godine
APD - Izvještaji o kvalitetu

.