Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u 2021. godini

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova jeste Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova koji se usvaja neposredno prije početka realizacije popisa. Zakonom se uređuju pravila za pripremu, organizaciju i sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, u cilju dobijanja sveobuhvatnih podataka o stanovništvu, domaćinstvima i stanovima.

Uprava za statistiku pripremila je nacrt Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2021. godini, dok je javnu raspravu i predlaganje zakona u nadležnosti Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, kao predlagača zakona.

Cilj istraživanja

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova je statističko istraživanje koje se sprovodi u desetogodišnjoj periodici, sa ciljem da se dobiju podaci o ukupnom broju stanovnika, kao i osnovnim demografskim, obrazovnim, ekonomskim i drugim karakteristikama osnovnih jedinica popisa (lica, domaćinstava i stanova) do najnižeg teritorijalnog nivoa (naselje).

Popis obezbjeđuje sveobuhvatne, kvalitetne i međunarodno uporedive podatke, koji su izuzetno značajni za kreiranje makroekonomske, socijalne, politike obrazovanja i drugih.

Registarski popis Tradicionalni popis Organizaciona struktura  Međunarodna saradnja Aktuelnosti

 

.