Informaciono-komunikaciona tehnologija - Saopštenja

Upotreba ICT u domaćinstvima u 2020 godini  44 KB 428 KB

Upotreba ICT u preduzećima u 2020 godini  44 KB 114 KB

Upotreba ICT u domaćinstvima u 2019 godini  44 KB  372 KB

Upotreba ICT u preduzećima u 2019 godini  44 KB  114 KB

Upotreba ICT u domaćinstvima u 2018 godini             372 KB

Upotreba ICT u preduzećima u 2018 godini             114 KB

Upotreba ICT u domaćinstvima u 2017 godini             372 KB

Upotreba ICT u preduzećima u 2017 godini             268 KB

Upotreba ICT u domaćinstvima u 2016 godini             519 KB

Upotreba ICT u preduzećima u 2016 godini             345 KB

Upotreba ICT u domaćinstvima u 2015 godini             398 KB

Upotreba ICT u preduzećima u 2015 godini             345 KB

Upotreba ICT u domaćinstvima u 2014 godini     45 KB           398 KB

Upotreba ICT u preduzećima u 2014 godini     360 KB

Upotreba ICT u domaćinstvima u 2013 godini   389 KB

Upotreba ICT u preduzećima u 2013 godini   353 KB

Upotreba ICT u domaćinstvima u 2012 godini   342 KB

Upotreba ICT u preduzećima u 2012 godini   255 KB

Upotreba ICT u domaćinstvima u 2011 godini    456 KB

Upotreba ICT u preduzećima u 2011 godini   190 KB

 

.