Žene i muškarci u Crnoj Gori
Ovom publikacijom ilustruju se važne razlike između žena i muškaraca, kako u ekonomskom tako i u drugim sferama života.
Najčešće korišćeni statistički podaci
Publikacija prikazuje statističke podake u vremenskoj seriji od 10 godina za period 2006-2015. godina.
Publikacija "Statistika dohotka i uslova života"
Publikacija „Statistika dohotka i uslova života“ ima za cilj da pruži uvid u podatke o nejednakosti životnog standarda i uslova života građana Crne Gore.