Žene i muškarci u Crnoj Gori
Ovom publikacijom ilustruju se važne razlike između žena i muškaraca, kako u ekonomskom tako i u drugim sferama života.
Najčešće korišćeni statistički podaci
Publikacija prikazuje statističke podake u vremenskoj seriji od 10 godina za period 2006-2015. godina.
Godišnja statistika saobraćaja, skladištenja i veza
Publikacija sadrži godišnje podatke o razvoju i stanju prevoznih sredstava, poslovnih subjekata koji se bave prevozom, kao i podatke o prometu poštanskim, kurirskim i telekomunikacionim uslugama.
Publikacija "Statistika dohotka i uslova života"
Publikacija „Statistika dohotka i uslova života“ ima za cilj da pruži uvid u podatke o nejednakosti životnog standarda i uslova života građana Crne Gore.
Statistički godišnjak 2020. godine
Istraživanja iz svih oblasti društvenog i ekonomskog života Crne Gore
Crna Gora u brojkama 2020
U brošuri su objavljeni podaci informativne prirode koji predstavljaju rezime teritorijalnog, demografskog, ekonomskog i društvenog portreta Crne Gore.