Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

08.09.2020
Cijene stanova u novogradnji II kvartal 2020. godine

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u II kvartalu 2020. godine iznosila je 1 000 eura i manja je za 17,1% u odnosu na II kvartal 2019. godine, dok je za 6,4% veća u odnosu na I kvartal 2020. godine. Direktan uticaj na prosječnu cijenu kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u II kvartalu 2020. godine ima učešće prosječne cijene m2 stanova koji pripadaju kategoriji solidarne stambene izgradnje, dok ova pojava nije zabilježena u II kvartalu 2019. godine.

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Podgorici u II kvartalu 2020. godine iznosila je 974 eura, u primorskom regionu je iznosila 1 229 eura, u središnjem regionu 669 euro, dok je u sjevernom regionu prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji iznosila 845 eura.

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u značajnoj mjeri zavisi od učešća stanova solidarne stambene izgradnje. Ukoliko je učešće ovih stanova veće, prosječna cijena stana u novogradnji će biti značajno niža, odnosno ukoliko je učešće manje, prosječna cijena će biti veća.

U saopštenju su prikazane prosječne cijene kvadratnog metra stana u novogradnji prema sljedećim kategorijama: privredna društva (prosječna tržišna cijena) i solidarna stambena izgradnja. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u kategoriji privredna društva u II kvartalu 2020. godine iznosila je 1 119 eura, dok je u kategoriji solidarna stambena izgradnja iznosila 655 eura.

Saopštenje


.