Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Pomoć

Poštovani posjetioci,

Molimo vas da se za sve informacije ili pitanja u vezi sadržaja sajta Uprave za statitisku Crne Gore obratite na mail adresu: contact@monstat.org

.