Novosti

01.07.2013
Objavljivanje rezultata bruto domaćeg proizvoda za I kvartal 2013. godine

Dana 01.07.2013. godine u 11:30 časova u Zavodu za statistiku, održana je Pres konferencija na temu: Objavljivanje rezultata bruto domaćeg proizvoda za I kvartal 2013. godine, kao i prezentovanje kratkoročnih indikatora za I kvartal 2013. godine.

 
Na konferenciji za medije govorili su:
 
mr Gordana Radojević – direktorica, MONSTAT
mr Ernad Kolić – načelnik za biznis statistike i cijene, MONSTAT
 
Ovdje mozete preuzeti saopštenje: PDF, 325 KB

.