Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Info

Uzimajući u obzir novonastale okolnosti izazvane širenjem virusa COVID-19 koje direktno utiču na statističke aktivnosti koje sprovodi, Uprava za statistiku je otvorila domen COVID-19 u cilju efikasnijeg informisanja javnosti o promjenama nastalim zbog pandemije COVID-19, a imaju uticaja na poslove zvanične statistike. U tom smislu, izdvajamo:

  • Odgovor na pandemiju COVID-19 koji je nastao u cilju prevazilaženja ključnih izazova, prije svega nemogućnošću prikupljanja podataka direktno od domaćinstava metodom direktnog intervjua;
  • Važne infomacije namijenjene korisnicima podataka u periodu trajanja privremenih mjera;
  • Dodatne metodološke preporuke koje publikuju međunarodne institucije sa ciljem prevazilaženja određenih metodoloških poteškoća izazvanih COVID-19;
  • Dodatne obrade podataka, na zahtjev korisnika u cilju sagledavanja uzroka i posljedica COVID-19; 

Svjesni važnosti raspolaganja i pružanja podataka naučnoj zajednici, medijima i drugim korisnicima, Uprava za statistiku će nastaviti sa proizvodnjom i diseminacijom statističkih podataka u skladu sa najavljenim Kalendarom objavljivanja statističkih podataka. Uprava za statistiku kontinuirano prati razvoj situacije i u slučaju promjena blagovremeno ćemo obavjestiti svoje korisnike. 

Odgovor MONSTAT-a na COVID 19 Važne informacije Dodatne metodološke preporuke Dodatne obrade podataka Publikacije


 

 

 

.