Novosti

19.12.2013
Obavještenje

Dana 19.12.2013. godine u 11 časova u Zavodu za statistiku, održana je Pres konferencija na temu: Objavljivanje rezultata kvartalnog  bruto domaćeg proizvoda za III kvartal 2013. godine, kao i prezentovanje rezultata ankete o radnoj snazi, stopa nezaposlenosti za III kvartal 2013. godine.

Na konferenciji za medije govorili su:

mr Gordana Radojević – direktorica, MONSTAT
Ivana Tanjević – savjetnik u odsjeku tržišta rada, uslova života, potrošnje domaćinstva i socijalnih usluga, MONSTAT

Na sledećim linkovima možete naći saopštenje:
Bruto domaći proizvod za III kvartal 2013 godine
Anketa o radnoj snazi,stopa nezaposlenosti za III kvartal 2013. godine  


.