Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

31.07.2015
Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2014. godina

  •  Sredinom 2014. godine u Crnoj Gori je bilo 621 810 stanovnika
  •  Radno sposobno stanovništvo ili stanovništvo staro 15 do 64 godine čini 68% ukupnog broja stanovnika
  •  U Crnoj Gori na osnovu prirodnog priraštaja na 1000 stanovnika, broj stanovnika se godišnje poveća za 2,4.
  •  Na 1000 stanovnika godišnje se sklopi 5,7 brakova, što predstavlja stopu nupcijaliteta, dok je stopa divorcijaliteta je 0,9
  •  Stopa migracija u Crnoj Gori iznosi 6,8, što znači da je na 1 000 stanovnika 6,8 lica promijenilo svoje mjesto prebivališta u okviru  granica Crne Gore
  •  Očekivano trajanje života na rođenju u 2014.godine je 76,4 godina

Saopštenje


.