Novosti

30.09.2016
Bruto domaći proizvod Crne Gore za 2015. godinu

Stopa realnog rasta bruto domaćeg proizvoda u 2015. godini iznosila je 3,4%.
 
U ovom saopštenju objavljuju se rezultati obračuna bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) Crne Gore za 2015. godinu, po proizvodnoj i potrošnoj metodi, u tekućim i stalnim cijenama prema ESA 2010 metodologiji.
 
Bruto domaći proizvod Crne Gore u 2015. godini iznosio je 3 625 miliona eura, dok je u 2014. godini iznosio 3 458 milion eura.
 

Bruto domaći proizvod po stanovniku u 2015. godini iznosio je 5 826 eura, dok je u 2014. godini iznosio 5 561 eura. 

Saopštenje


.