Novosti

14.02.2017
Građevinska aktivnost u Crnoj Gori IV kvartal 2016. godine

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u IV kvartalu 2016. godine veća je za 40,5% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, dok je za 15,9% veća u odnosu na III kvartal 2016. godine.
 

Izvršeni efektivni časovi ostvareni na gradilištima u IV kvartalu 2016. godine veći su za 23,2% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, dok su za 5,4% veći u odnosu na III kvartal 2016. godine. 

Saopštenje


 

.