Novosti

18.04.2017
Klanje stoke i živine u klanicama Februar 2017. godine

U februaru 2017. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je 10,9% (neto težina veća za 15,1%). Kod ovaca i živine bilježi se pad u ukupnom broju zaklanih grla, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok kod svinja bilježi se rast u klanju.

U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 21,8%(neto težina veća za 14,5%). Kod ovaca i svinja, bilježi se pad u ukupnom broju zaklanih grla. Ukupan broj zaklane živine je povećan je za 38,4% (neto težina povećana za 40,3%).

Saopštenje

 


 

.