Novosti

30.06.2017
Diplomirani studenti - osnovne studije 2016. godina

Tokom 2016. godine, na visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori na osnovnim studijama, diplomiralo je 3 109 studenata, što je za 8,9% više u odnosu na prethodnu kalendarsku godinu. Od ukupnog broja diplomiranih studenata na osnovnim studijama 57,9% (1 799) je ženskog, a 42,1% (1 310) muškog pola.
 
Najveći broj studenata osnovne studije završio je na javnim visokoškolskim ustanovama 72% (2 239), a na privatnim visokoškolskim ustanovama 28% (870) studenata.

Broj diplomiranih studenata na javnim visokoškolskim ustanovama veći je za 3,7%, a na privatnim visokoškolskim ustanovama za 25,2% u odnosu na prethodnu godinu. 

Saopštenje


 

.