Novosti

12.07.2017
Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Jun 2017. godine

Mjesečna inflacija u junu 2017. godine, mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,6%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 2,4%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: usluga smještaja; usluga ishrane u ugostiteljstvu; voća; mesa; kratkotrajnih dobara za rutinsko održavanje domaćinstva.
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Hoteli i restorani (4,4%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,2%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,2%); Zdravlje (0,1%); Rekreacija i kultura (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Hrana i bezalkoholna pića (-0,9%); Ostala dobra i usluge (-0,3%); Prevoz (-0,1%).
Cijene ostalih proizvoda i usluga nisu se značajnije mijenjale.
 

 

.