Novosti

30.08.2017
Prosječne zarade (Plate) Jul 2017.godine

Prosječna zarada (bruto) u julu 2017. godine u Crnoj Gori iznosila je 757 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 505 eura. U julu 2017. godine prosječna (neto) zarada je zabilježila pad od 1,0% u odnosu na jun 2017.godine. Prosječna (neto) zarada u julu 2017.godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila je rast od 0,8%, a u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2016.godini takođe zabilježila rast od 1,2%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u julu 2017. godine u odnosu na jun 2017. godine zabilježile rast od 0,2% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 1,2%.
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u julu 2017. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (4,6%), Prerađivačka industrija (2,8%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (2,4%), Građevinarstvo (1,9%), Vađenje ruda i kamena (1,4%), Zdravstena i soc.zaštita (1,1%), Poslovanje sa nekretninama (0,8%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (0,1%), dok je pad zabilježen u sektorima: Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (6,2%),Usluge smjestaja i ishrane (4,9%), Umjetnost zabava i rekreacija (2,8%), Snabdijevanje električnom energijom (2,5%), Ostale uslužne djelatnosti (1,5%), Saobraćaj i skladištenje (0,9%), Državna uprava i odbrana (0,8%), Obrazovanje (0,8%), Informisanje i komunikacije (0,4%) i Trgovina na veliko i malo (0,3%). 

Saopštenje


 

.