Novosti

15.09.2017
Saopštenje za javnost

Dana 15.09.2017. godine u EU info centru, održana je konferencija povodom završetka IPA 2013 nacionalnog i IPA 2014 višekorisničkog projekta koje je podržala Evropska Komisija, a koji su doprinjeli razvoju Zavoda za statisitiku u procesu evropskih integracija. 

Konferencija je održana sa ciljem prezentovanja rezultata koje je Zavod za statisitiku ostvario u periodu oktobar 2015. – avgust 2017. godine, a koji su ostvareni u oblasti makroekonomskih statistika, statistike poljoprivrede i poslovnih statistika, socijalne statistike i statistike nauke i istraživanja.
 

.