Novosti

29.09.2017
Bruto domaći proizvod Crne Gore za period 2006 - 2010. godine

U ovom saopštenju objavljuju se revidirani podaci obračuna bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) Crne Gore za period 2006 – 2010. god. u tekućim cijenama i 2007 – 2010. god. u stalnim cijenama prema ESA 2010 metodologiji.
 
Promjene koje su imale uticaj na nivo BDP-a odnose se na metodološke promjene koje se oslanjaju na ESA 2010: „kapitalizacija troškova istraživanja i razvoja“ i „kapitalizacija troškova vojnog naoružanja“, uz dodatna statistička poboljšanja koja se odnose na: unapređenje obračuna FISIM-a, državne potrošnje i imputirane rente koja su sprovedena u cilju harmonizacije sa standardima Evropske unije.
 

Navedene promjene uticale su na povećanje nivoa BDP-a u nominalnom iznosu prosječno oko 0.6% za period 2006 – 2009. god., ali se taj uticaj nije značajno odrazio na prethodno objavljene stope realnog rasta. 

Saopštenje


.