Novosti

15.11.2017
Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Oktobar 2017. godine

Mjesečna inflacija u oktobru 2017. godine, mjerena HICP-om iznosila je -0,7%
 
Mjesečna inflacija u oktobru 2017. godine, mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena iznosila je -0,7%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 2,9%. Najveći uticaj na negativnu mjesečnu stopu inflacije imali su pad cijena: usluga smještaja; kratkotrajnih dobara za rutinsko održavanje domaćinstva; voća; usluga ishrane u ugostiteljstvu; goriva i maziva, itd.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni pad cijena zabilježen je u grupama: Hoteli i restorani (-3,0%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,4%); Prevoz (-0,2%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,1%); Alkoholna pića i duvan (-0,1%); Ostala dobra i usluge (-0,1%), dok je rast cijena zabilježen u grupi Zdravlje (0,1%).
 
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u oktobru 2017. godine zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (12,5%); Hoteli i restorani (5,4%); Prevoz (5,0%); Odjeća i obuća (3,4%); Zdravlje (2,6%); Ostala dobra i usluge (1,9%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,4%); Hrana i bezalkoholna pića (1,1%); Komunikacije (0,2%), dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,8%); Rekreacija i kultura (-0,6%). 

Saopštenje


 

.