Novosti

19.01.2018
Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Decembar 2017. godine

Prosječna godišnja inflacija u 2017. godini, mjerena HICP-om iznosila je 2,8%
 
Mjesečna inflacija u decembru 2017. godine, mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena iznosila je -0,1%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 2,9%. Najveći uticaj na negativnu mjesečnu stopu inflacije imali su pad cijena: povrća; mesa; odjeće; cipela i ostale obuće; mlijeka, sira i jaja; voća; namještaja i pokućstva. Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-decembar 2017. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosila je 2,8%.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni pad cijena zabilježen je u grupama: Odjeća i obuća (-1,4%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,4%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,2%); Rekreacija i kultura (-0,2%), dok je rast cijena zabilježen u grupama: Hoteli i restorani (0,7%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,2%); Alkoholna pića i duvan (0,1%). Potrošačke cijene u grupama: Zdravlje; Prevoz; Komunikacije; Obrazovanje; Ostala dobra i usluge, nijesu se bitnije mijenjale.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u decembru 2017. godine zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (12,2%); Hoteli i restorani (7,0%); Prevoz (5,7%); Odjeća i obuća (3,8%); Ostala dobra i usluge (1,9%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,2%); Zdravlje (0,8%); Komunikacije (0,2%); Hrana i bezalkoholna pića (0,1%); dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Rekreacija i kultura (-0,8%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,7%). 

Saopštenje


 

.