Novosti

26.01.2018
Prosječne zarade (Plate) Decembar 2017. godine

Prosječna zarada (bruto) u decembru 2017. godine u Crnoj Gori iznosila je 768 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 512 eura. U decembru 2017. godine prosječna (neto) zarada ostala je na istom nivou u odnosu na novembar 2017.godine. Prosječna (neto) zarada u decembru 2017.godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila je rast od 0,6%, a u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2016.godini zabilježila rast od 2,6%. Na nivou 2017. godine prosječna bruto zarada iznosila je 765 eura dok je prosječna neto zarada iznosila 510 eura. Prosječna neto zarada u 2017.godini zabilježila je rast od 2,2% u odnosu na prosječnu neto zaradu u 2016 godini. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu zabilježile rast od 2,4% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,2%.
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u decembru 2017. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Poslovanje sa nekretninama (9,3%), Vađenje ruda i kamena (3,4%), Snabdijevanje vodom,upravljanje otpadnim vodama (1,9%),Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (1,3%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (0,9%), Obrazovanje (0,8%), Snabdijevanje električnom energijom (0,7%), Državna uprava i odbrana (0,5%), Umjetnost zabava i rekreacija (0,4%), Trgovina na veliko i malo (0,3%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (0,2%), dok je pad zabilježen u sledecim sektorima:Usluge smjestaja i ishrane (6,8%), Saobraćaj i skladištenje (2,9%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (2,6%), Zdravstena i soc.zaštita (1,4%), Ostale uslužne djelatnosti (0,6%), Građevinarstvo (0,5%), Informisanje i komunikacije (0,3%) i Prerađivačka industrija (0,2%). 

Saopštenje


 

.