Novosti

12.03.2018
Indeks potrošačkih cijena (CPI) Februar 2018. godine

Mjesečna inflacija u februaru 2018. godine iznosila je 0,3%
 
Mjesečna inflacija u februaru 2018. godine, mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,3%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 2,7%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: odjeće; kratkotrajnih dobara za rutinsko održavanje domaćinstva; voća; cipela i ostale obuće; ulja i masti; ribe i morskih plodova; mlijeka, sira i jaja; mesa; ostalih uređaja, predmeta i proizvoda za ličnu njegu; žestokih alkoholnih pića.
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Odjeća i obuća (2,0%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (1,5%); Ostala dobra i usluge (0,4%); Alkoholna pića i duvan (0,3%); Hrana i bezalkoholna pića (0,2%); Prevoz (0,1%); Rekreacija i kultura (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,7%); Hoteli i restorani (-0,1%).
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u februaru 2018. godine zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (30,7%); Odjeća i obuća (8,4%); Hoteli i restorani (6,8%); Prevoz (4,1%); Ostala dobra i usluge (1,9%); Komunikacije (1,8%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,6%); Zdravlje (0,6%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,2%); dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Hrana i bezalkoholna pića (-0,8%); Rekreacija i kultura (-0,1%). 

Saopštenje


 

.