Novosti

22.03.2018
Press konferencija

Poštovani,
 
Obavještavamo Vas da će se u petak 23.03.2018. godine u 11 časova održati press konferencija u Zavodu za statisitku, u konferencijskoj Sali, IV Proleterska br.2.
 
Tema press  konferencije će biti :
  • Rezultati obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) Crne Gore za četvrti kvartal 2017.godine, u skladu sa ESA 2010 metodologijom - preliminarni rezultati ;
Govornici na koferenciji će biti:
  • dr Gordana Radojević, direktorica Zavoda za statistiku, 
  • mr Branka Šušić-Radovanović, pomoćnica direktorice 

.