Novosti

12.04.2018
Indeks potrošačkih cijena (CPI) Mart 2018. godine

Mjesečna inflacija u martu 2018. godine iznosila je 0,2%
 
Mjesečna inflacija u martu 2018. godine, mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,2%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 2,9%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: povrća; odjeće; voća; cipela i ostale obuće; kratkotrajnih dobara za rutinsko održavanje domaćinstva; mesa; mlijeka, sira i jaja; ribe i morskih plodova; ostalih uređaja, predmeta i proizvoda za ličnu njegu.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Odjeća i obuća (1,8%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,6%); Hrana i bezalkoholna pića (0,4%); Ostala dobra i usluge (0,2%); Alkoholna pića i duvan (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Prevoz (-0,3%); Hoteli i restorani (-0,3%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,2%).
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u martu 2018. godine zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (30,8%); Odjeća i obuća (6,9%); Hoteli i restorani (6,4%); Prevoz (4,4%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (2,0%); Ostala dobra i usluge (1,9%); Komunikacije (1,8%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,9%); Zdravlje (0,3%), dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Hrana i bezalkoholna pića (-0,6%); Rekreacija i kultura (-0,1%). 

Saopštenje


 

.