Novosti

25.04.2018
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Mart 2018. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u martu 2018. godine bilježi rast u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 38,6%.
 
Posmatrano prema sektorima, u odnosu na isti mjesec prethodne godine proizvodnja je povećana u sektorima snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija za 82,6% i prerađivačka industrija za 20,2%, dok je smanjena u sektoru vađenje ruda i kamena za 32,0%.
 

U odnosu prethodni mjesec industrijska proizvodnja u martu 2018. godine bilježi rast za 11,4%. 

Saopštenje


 

.