Novosti

15.06.2018
Građevinski radovi 2017. godina

Ukupna vrijednost izvršenih građevinskih radova u Crnoj Gori u 2017. godini iznosila je 651,4 mil. EUR, što je za 43,6% više u odnosu na 2016. godinu. Od ukupne vrijednosti građevinskih radova privredna društva su izvršila vrijednost u iznosu od 581,8 mil EUR, što predstavlja učešće od 89,3%, dok je u sektoru domaćinstva izvršena vrijednost od 69,6 mil. EUR ili 10,7% od ukupne vrijednosti izvršenih građevinskih radova.
 

Prema vrstama građevina, 38,9% vrijednosti izvršenih građevinskih radova je ostvareno na zgradama, a 61,1% na ostalim građevinama. U 2017. godini završeno je 3 565 stanova sa korisnom površinom od 227 924 m². Broj završenih stanova izgrađenih od strane privrednih društava je iznosio 1 403, dok je u sektoru domaćinstva završeno 2 162 stana. 

Saopštenje


 

.