Novosti

19.06.2018
Saopštenje ARS I kvartal 2018.

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi koja je sprovedena u prvom kvartalu 2018. godine, u periodu od januara do marta 2018. godine.  Anketiranje je obavljeno u 2 192 domaćinstva na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (6 537 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (5 620 lica). 

U prvom kvartalu 2018. godine u Crnoj Gori, aktivnog stanovništva bilo je 268,3 hiljada od kojih je 225,0 hiljada ili 83,9% zaposlenih i 43,3 hiljada ili 16,1% nezaposlenih lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal veći je za 1,3%, a broj nezaposlenih je smanjen za 5,0%. Neaktivno stanovništvo čini 231,8 hiljada lica i u odnosu na prethodni kvartal broj neaktivnog stanovništva je manji za 0,3%. 
Stopa aktivnosti za prvi kvartal 2018. godine bila je 53,6%, stopa zaposlenosti  je 45,0%, stopa nezaposlenosti je 16,1% i stopa neaktivnosti je 46,4%.

 

.