Novosti

22.06.2018
Industrijska proizvodnja - PRODCOM 2017. godina

 U 2017. godini slijedeći proizvodi su zabilježili rast proizvodnje u odnosu na proizvodnju iz 2016. godine:

- Drvo četinara, uzdužno testerisano ili rezano sa 92 911 m³ na 93 735m³ odnosno 0,9%;
- Katranizovani makadam sa 78 626 t na 86 124 t odnosno 9,5%;
- Svjež beton sa 342 719 t na 719 301 t odnosno 109,9%.
 
U 2017. godini slijedeći proizvodi su zabilježili pad proizvodnje u odnosu na proizvodnju iz 2016. godine:
- Brašno od pšenice ili napolice sa 26 233 t na 11 850 t odnosno -54,8%;
- Ljekovi koji sadrže peniciline, streptomicine ili njihove derivate sa 316 980 kg na 195 915 kg odnosno -38,2%;
- Kuglični ležajevi sa 1 027 t na 994 t odnosno -3,2%.
 

 

.