Novosti

29.06.2018
Diplomirani studenti - osnovne studije 2017. godina

Tokom 2017. godine, na visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori na osnovnim studijama, diplomiralo je 3 048 studenata, što je za 2% manje u odnosu na prethodnu kalendarsku godinu. Od ukupnog broja diplomiranih studenata na osnovnim studijama 57,6% (1 756) je ženskog, a 42,4% (1 292) muškog pola.
 
Najveći broj studenata osnovne studije završio je na javnim visokoškolskim ustanovama 72,9% (2 222), a na privatnim visokoškolskim ustanovama 27,1% (826) studenata.
 

Broj diplomiranih studenata na javnim visokoškolskim ustanovama manji je za 0,8%, a na privatnim visokoškolskim ustanovama za 5,1% u odnosu na prethodnu godinu. 

Saopštenje


 

.