Novosti

16.07.2018
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Jun 2018. godine(p)

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za mjesec jun 2018. godine iznosila je 636,4 eura.

Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 261,0 eura, dok izdaci za neprehrambene proizvode i usluge 375,4 eura.
Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u mjesecu junu 2018. godine, u odnosu na maj 2018. godine, zabilježila je rast od 0,2%.
Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u mjesecu junu 2018. godine u odnosu na maj 2018. godine, zabilježili su rast od 0,2%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na maj 2018. godine, zabilježili rast od 0,1%.
 

 

.