Novosti

16.07.2018
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, maj 2018. godine

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u maju 2018. godine u odnosu na maj 2017. godine, veća je za 12,9%. U poređenju sa prethodnim mjesecom otkupljena količina kravljeg mlijeka je veća za 9,3%.

Sadržaj mliječne masti u maju 2018. godine, u odnosu na maj 2017. godine, manji je za 1,7%, a sadržaj proteina je manji za 4,3%. U poređenju sa prethodnim mjesecom sadržaj mliječne masti je manji za 1,2%, a sadržaj proteina je manji za 3,1%.


 

.