Novosti

15.08.2018
Klanje stoke i živine u klanicama Jun 2018. godine

U junu 2018. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 21,2% (neto težina veća za 19,5%). Kod ovaca, svinja i živine takođe bilježi se rast u ukupnom broju zaklanih grla u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
 
U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 4,4% (neto težina veća za 7,4%). Pad se bilježi kod ukupnog broja zaklanih ovaca, dok se kod svinja bilježi rast u odnosu na prethodni mjesec. Ukupan broj zaklane živine je veći za 13,3% (dok neto težina je veća za 19,9%).
 

U periodu od januara do juna 2018. godine bilježi se rast u klanju goveda. Zaklano je 14 387 goveda odnosno 29,3% više u odnosu na isti period 2017. godine. Rast je prisutan i kod ovaca, svinja i živine. 

Saopštenje


 

.